Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2003

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomitteen til uttalelse Innstilling avgitt 14.10.2004 Innst. S. nr. 7 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 21.10.2004