Mangfold gjennom inkludering og deltakelse - Ansvar og frihet

St.meld. nr. 49 (2003-2004), Innst. S. nr. 185 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.05.2005 Innst. S. nr. 185 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2005