Stortinget - Møte onsdag den 6. oktober 2004 kl. 10

Dato: 06.10.2004

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(4)

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden og skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2005 (St.prp. nr. 1 (2004-2005))

 • 2.(5)

  Nasjonalbudsjettet 2005 (St.meld. nr. 1 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen

 • 3.(6)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen, Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad om tiltak for å bekjempe kriminalitet (Dokument nr. 8:2 (2004-2005))

  Enst.: Sendes justiskomiteen

 • 4.(7)

  Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – Ansvar og frihet (St.meld. nr. 49 (2003-2004))

 • 5.(8)

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om nye regler for å utstede turistvisum (Dokument nr. 8:95 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kommunalkomiteen

 • 6.(9)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Jorunn Ringstad om stopp og konsekvensutredning av forslaget om nedleggelse av trafikkstasjoner som en del av omleggingen av Statens vegvesen (Dokument nr. 8:1 (2004-2005))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen

 • 7.(10)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2003 (Dokument nr. 13 (2004-2005))

 • 8.(11)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2003 (Dokument nr. 21 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes utenrikskomiteen

 • 9.(12)

  Innberetning fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til den utvidede utenrikskomite (S. nr. 1 (2004-2005))

 • 10.(13)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2003-2004 (Dokument nr. 11 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 9 og 10 vedlegges protokollen