Lov om endringer i veglov av 21. juni 1963 nr. 23

Ot.prp. nr. 60 for 1994-95, innst. O. nr. 14, besl. O. nr. 17 for 1995-96, beslutning. O. nr. 17 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1995 Innst. O. nr. 14 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995