Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2004 til 30. juni 2004

Innst. S. nr. 99 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.01.2005 Innst. S. nr. 99 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2005