Riksrevisjonens antegnelse vedrørende boligvirksomheten i Forsvaret

Dokument nr. 3:7 (1994-95), Innst. S. nr. 2 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.10.1995 Innst. S. nr. 2 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.10.1995