Grimstad, Edvard

Grimstad, Edvard (1933-2014)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Grimstad, Edvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.03.1933 i Råde, Østfold
 • Død 03.04.2014
 • Sønn av bonde Johan E. Grimstad (1902-1966) og bonde/husmor Marie Gammelsrød (1906-1985)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Østfold, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 3 for Østfold, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Visepresident, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Justiskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Stortingets visepresident, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole i Råde 1940-1947
 • Framhaldsskole i Råde 1947-1948
 • Rygge fylkesskole 1949-1950
 • Bondelagets folkehøgskole, Mysen 1951-1952
 • Kalnes landbruksskole 1952-1954
 • Vinterlandbruksskolens samvirkekurs 1955-1956
 • Forkurs Norges Landbrukshøgskole 1958-1959
 • Norges Landbrukshøgskole, avdeling jordbruk og økonomi 1959-1962

Yrke

 • Gårdsarbeid på familiegården 1947-1955 (overtok gården i 1966)
 • Kontrollassistent, Furnes 1955-1956
 • Vitenskaplig assistent, Norges Landbrukshøgskole 1962
 • Konsulent/organisasjonsleder Fellesslakteriet 1962-1966
 • U-hjelpsrådgiver Kenya 1966-1968
 • Bonde i Råde fra 1968
 • Administrerende direktør i Gartnerhallen 1977-1981
 • Koordinator for nordisk u-hjelpsprosjekt i Mosambik 1983-1987
 • Fylkesmann i Østfold 1998-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Råde Kommunestyre 1971-1975
 • Ordfører Råde Kommunestyre 1975-1976
 • Medlem Råde Formannskap 1976-1979
 • Varaordfører Råde Kommunestyre 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Østfold 1971-1975
 • Varamedlem Fylkesting, Østfold 1975-1979
 • Varamedlem Fylkesting, Østfold 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Landbruksnemnda/Jordstyret, Råde 1971-1975
 • Medlem Omsetningsrådet 1975-1981
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Østfold 1975-1979
 • Medlem Samarbeidsnemnda for Mosseregionen 1975-1979
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Østfold 1979-1983
 • Varamedlem Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler 1980-1982
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Østfold 1987-1991

Tillitsverv i partier

 • Formann Østfold Sp 1976-1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv ungdomsarbeid/4H 1954-1956
 • Ungdomskonsulent Norges Bygdeungdomslag 1956-1958
 • Konsulent/organisasjonsleder Fellesslakteriet i Oslo 1962-1966
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1962-1966
 • Medlem Kirkens Nødhjelps Abakaliki-komité 1962-1966
 • Formann Norges Bygdeungdomslag 1962-1966
 • Formann Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU) 1964-1966
 • Sekretær Styret for Norges Bondelag 1968-1975
 • Medlem Miljøvernkomite under de Europeiske Landbruksorgansisasjoner 1971-1975
 • Medlem Styret i Landbrukets sentralforbund fra 1975
 • Medlem Styret i Kirkens Nødhjelp 1976-1983
 • Medlem Styret i Landbrukssamvirkets felleskontor til 1981

Andre administrative verv

 • Formann Hovedstyret i Gartnerhallen 1975-1977
 • Formann Styret for Grimstad konservesfabrikk A/S 1977-1981
 • Medlem Styret for FRUBA A/S 1979-1981