Forslag fra stortingsrepresentant Edvard Grimstad om å nedsette en kommisjon for å vurdere domstolenes organisering

Dokument nr. 8:67 for 1994-95, innst. S. nr. 72 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Edvard Grimstad Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1995 Innst. S. nr. 72 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995