Forslag fra stortingsrepresentant Åslaug Haga om å ta initiativ for å sikre at prosessene knyttet til WTO-forhandlingene blir mer åpne og demokratiske

Dokument nr. 8:11 (2004-2005), Innst. S. nr. 91 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åslaug Haga Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 15.12.2004 Innst. S. nr. 91 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2005