Forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Solveig Sollie og Einar Steensnæs om å heve barnetrygdalderen til 18 år

Dokument nr. 8:70 for 1994-95, innst. S. nr. 92 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Einar Steensnæs, Solveig Sollie, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1995 Innst. S. nr. 92 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995