Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Inger S. Enger om midlertidig stans i vernevedtak inntil en har gjennomført en konsekvensutredning av vernepolitikken, med fokus på hvordan denne påvirker bosetting og næringsutvikling

Dokument nr. 8:14 (2004-2005), Innst. S. nr. 117 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Åslaug Haga Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Avvist Innstilling avgitt 15.02.2005 Innst. S. nr. 117 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.02.2005