Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Øystein Hedstrøm om lovendringer som kan føre til større og reell brukerinnflytelse på alle relevante områder for offentlig tjenesteyting

Dokument nr. 8:76 for 1994-95, innst. S. nr. 84 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 84 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995