Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 104/2004 av 9. juli 2004 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvida tilsyn med kredittinstitusjonar, forsikringsføretak og investeringsføretak i eit finansielt konglomerat (konglomeratdirektivet) mv.

St.prp. nr. 7 (2004-2005), Innst. S. nr. 66 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 02.12.2004Innst. S. nr. 66 (2004-2005)

Saksgang

Status

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 02.12.2004

  Behandlet i Stortinget: 17.12.2004