Forslag om endring av Stortingets forretningsorden - Åpne høringer

Innst. S. nr. 8 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.10.1995 Innst. S. nr. 8 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.10.1995