Fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2005

(Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 7 (2004-2005)) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2004 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2004