Forslag fra stortingsrepresentantene Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn om norske tiltak i fiskeriforvaltningen

Dokument nr. 8:86 for 1994-95, innst. S. nr. 116 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Reidar Johansen, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 01.02.1996 Innst. S. nr. 116 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1996