Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om straffebestemmelse mot seksuell omgang med dyr

Dokument nr. 8:17 (2004-2005), Innst. S. nr. 87 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 09.12.2004 Innst. S. nr. 87 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2004