Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norsk kulturråd

Innst. S. nr. 23 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.11.2004 Innst. S. nr. 23 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2004