Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2004-2005), Innst. S. nr. 54 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2004 Innst. S. nr. 54 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2004