Forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om etablering av fast helikoptertjeneste i Politiet

Dokument nr. 8:88 for 1994-95, innst. S. nr. 107 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Roy N. Wetterstad Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.12.1995 Innst. S. nr. 107 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.02.1996