Endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet

St.prp. nr. 20 (2004-2005), unnateke kap. 630, 634, 642, 664, 666, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705, Innst. S. nr. 73 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Innst. S. nr. 73 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2004