Samtykke til å sette i kraft en Tilleggsoverenskomst til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Frankrike av 19. desember 1980

St.prp. nr. 65 for 1994-95, innst. S. nr. 3 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.10.1995 Innst. S. nr. 3 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1995