Forslag fra stortingsrepresentant Paul Chaffey om strengere retningslinjer for eksport av militært materiell

Dokument nr. 8:90 for 1994-95, innst. S. nr. 118 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Paul Chaffey Saken er behandlet i utenrikskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 01.02.1996 Innst. S. nr. 118 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1996