Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å lovfeste retten til morsmålsundervisning for tospråklige minoritetselever i grunnskolen

Dokument nr. 8:92 for 1994-95, innst. S. nr. 13 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1995 Innst. S. nr. 13 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1995