Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Eriksen, Ingvald Godal, Per Olaf Lundteigen, Are Næss og Hans J. Røsjorde om å utvirke at et parti utrangerte Mauserrifler blir solgt etter vanlige betingelser fremfor at partiet destrueres

Dokument nr. 8:95 for 1994-95, innst. S. nr. 12 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Are Næss, Hans J. Røsjorde, Ingvald Godal, Odd Eriksen, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1995 Innst. S. nr. 12 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1995