Forslag fra stortingsrepresentantene Ane Sofie Tømmerås, Marit Tingelstad, Kjellaug Nakkim, Lisbeth Holand og Solveig Sollie om at utrangerte Mauserrifler blir destruert

Dokument nr. 8:101 for 1994-95, innst. S. nr. 12 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ane Sofie Tømmerås, Kjellaug Nakkim, Lisbeth Holand, Marit Tingelstad, Solveig Sollie Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1995 Innst. S. nr. 12 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1995