Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Øystein Hedstrøm og Odd Roger Enoksen om lov om endring i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak

Dokument nr. 8:25 (2004-2005), Innst. O. nr. 52 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Olav Akselsen, Øystein Hedstrøm, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (FrP) og (SP) Innstilling avgitt 17.02.2005 Innst. O. nr. 52 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2005

   Behandlet i Odelstinget: 01.03.2005