Forslag fra stortingsrepresentantene Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus

Dokument nr. 8:99 for 1994-95, innst. S. nr. 85 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold, Tove Kari Viken Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 85 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995