Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingen for 2003

Dokument nr. 20 (2004-2005), Innst. S. nr. 104 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.02.2005 Innst. S. nr. 104 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2005