Opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef Erik Knutstad i Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 76 for 1994-95, innst. S. nr. 18 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1995 Innst. S. nr. 18 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1995