Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta og andre endringar på statsbudsjettet for programkategori 16.60 Kystforvaltning

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 32 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.11.1995 Innst. S. nr. 32 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.11.1995