Jordbruksoppgjøret 2005 - endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

St.prp. nr. 69 (2004-2005), Innst. S. nr. 263 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 263 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2005