Midlertidig lov om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge

Ot.prp. nr. 82 (2004-2005), Innst. O. nr. 106 (2004-2005), beslutning. O. nr. 106 (2004-2005)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet