Økonomien i Den norske kirke

St.meld. nr. 41 (2004-2005), Innst. S. nr. 108 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2006 Innst. S. nr. 108 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gjennomgått den økonomiske utviklingen i Den norske kirke. Kirkens finansieringsordninger ble ikke behandlet i denne omgangen, siden en ville avvente prosessen knyttet til stat/kirke-spørsmålet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2006