Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 52 (2004-2005), Innst. S. nr. 215 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2005 Innst. S. nr. 215 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2005