Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 35/95 av 19. mai 1995 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA-landa si deltaking i HELIOS II (EFs tredje handlingsprogram for funksjonshemmede)

St.prp. nr. 5, innst. S. nr. 63 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 63 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995