Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1994 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Dokument nr. 1, unntatt kap. 16 sak nr. 4, innst. S. nr. 108 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.12.1995 Innst. S. nr. 108 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.01.1996