Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1994. 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

(Dokument nr. 1 1995-96, kap. 16 sak 4 og Tillegg til Dokument nr. 1, innst. S. nr. 190 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.1996 Innst. S. nr. 190 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1996