Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Marit Arnstad og Magnhild Meltveit Kleppa om oppnevnelse av et uavhengig utvalg for å gjennomgå størrelse på og antall vaktområder for veterinærer, samt en tilpasning av bemanning av områdene etter behov

Dokument nr. 8:42 (2004-2005), Innst. S. nr. 130 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Marit Arnstad, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 03.03.2005 Innst. S. nr. 130 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2005