Regulering av pensjonane frå Pensjonstrygda for sjømenn frå 1. mai 1996 og om å auke løyvinga under kap. 664, post 51 for 1996

St.prp. nr. 84, innst. S. nr. 268 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1996 Innst. S. nr. 268 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1996