Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om å etablere likeverdige konkurranseforhold mellom landbrukssamvirket og andre private aktører i matvaresektoren

Dokument nr. 8:53 (2004-2005), Innst. S. nr. 191 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. S. nr. 191 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2005