Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2004 til 31. desember 2004

Innst. S. nr. 199 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2005 Innst. S. nr. 199 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2005