Nedsette en særskilt komité som skal avgi innstilling til Stortinget om St.meld. nr. 17 (2004-2005) om makt og demokrati

Innst. S. nr. 141 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 141 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2005