Om statstilskott til skiping av Ivar Aasen-tunet i Ørsta.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, Budsjett-innst. S. nr. 2 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 17.11.1995