Forslag fra Rød Valgallianse oversendt i Stortingets møte 2. november 1995: "Det settes av en pott på 3.307 mill. kroner til heving av kvinnelønna i forbindelse med tariffoppgjøret 1996. - 935 mill. kroner til heving av minstelønna i stat og kommune til 165.000 kroner fra 1. mai 1996. - 2.372 mill. kroner til heving av lønna i kvinnedominerte stillinger med utdanning av 3-års varighet utover videregående skole. Lønna heves med 20.000 kroner pr. år med virkning fra 1. mai 1996. Dette er yrker hvor kvinner ikke er gitt uttelling for utdanning og kompetanse."

Budsjett-innst. S. nr. 2 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 17.11.1995