Forslag fra stortingsrepresentantene Rune J. Skjælaaen, Magnhild Meltveit Kleppa og Eli Sollied Øveraas om styrket finansiering av videregående skoler

Dokument nr. 8:58 (2004-2005), Innst. S. nr. 257 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Magnhild Meltveit Kleppa, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SP
Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 257 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2005