Orientering om samlokalisering av dei tre riksinstitusjonane ( Riksteatret)( Rikskonsertene Riksutstillinger)

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6, pkt. 3, innst. S. nr. 127 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1996 Innst. S. nr. 127 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1996