Endringar i forslag til løyving på kap. 1506 og 1510 under Administrasjonsdepartementet.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6, pkt. 1 og 2, Budsjett-innst. S. nr. 2, Tillegg nr. 1 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 2 Tillegg nr. 1 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1995