Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1993 og 1994

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 207 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1996 Innst. S. nr. 207 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1996