Opplæringen innenfor kriminalomsorgen "Enda en vår"

St.meld. nr. 27 (2004-2005), Innst. S. nr. 196 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.05.2005 Innst. S. nr. 196 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2005